Postbodes eisen betere vergoeding van PostNL, rechter moet oordelen (2024)

Ga naar de inhoud

'Langere routes in krimpende markt'

Door

RTL Z

Postbezorgers willen vergoedingen omdat ze langere werktijden zouden hebben. Beeld © ANP / Hollandse Hoogte / Caspar Huurdeman

Donderdag staan de Ondernemingsraad (OR) van de postbezorgers van PostNL en PostNL tegenover elkaar bij de rechter. De OR wil dat postbodes een hogere vergoedingen krijgen.

PostNL wil weinig over de kwestie kwijt. "Wij vinden dat dit soort zaken thuishoort in cao-onderhandelingen", wil woordvoerder Dagna Hoogkamer wel zeggen. Zij bevestigt dat er morgen een zaak is bij de Ondernemingskamer.

Volgens het Financieele Dagblad (FD) wil de Ondernemingsraad van de postbezorgers dat zij vergoedingen krijgen voor koffie en pauzes, omdat postbezorgers langere werktijden hebben gekregen.

Die langere werktijden zouden zijn ingevoerd omdat PostNL de kosten probeert te drukken. Elk jaar worden er weer minder brieven bezorgd en dat is niet goed voor de inkomsten van het bedrijf. De laatste jaren daalde de briefpost per jaar vaak zo'n 10 procent per jaar.

Lees ook: Coronacrisis blijft feest voor PostNL: meer pakketjes, meer post

'5 miljoen per jaar'

Met de vergoedingen is per jaar 5 miljoen euro gemoeid, zegt advocaat Loe Sprengers van de OR tegen het FD. Hij was voor RTL Z niet meteen bereikbaar voor verder commentaar.

De zaak is aangespannen door de OR Operations PostNL (hieronder vallen naast de postbezorgers en staf van de postactiviteiten ook de sorteermedewerkers)bij de Ondernemingskamer, dat is een speciaal onderdeel van hetGerechtshofAmsterdam. Het kan procedures en zaken behandelen en erover beslissen die in heel Nederland spelen. Het gaat dan om geschillen binnen bedrijven, zoals tussen directie, aandeelhouders of werknemers.

Lees ook: Eén eurocent erop vooruit: dit is 2021 voor PostNL-onderaannemers

Steeds minder post

De hele kwestie draait om de krimp op de postmarkt en hoe PostNL hiermee om probeert te gaan. PostNL kocht twee jaar geleden Sandd, toen was dat de enige andere landelijke concurrent. Door de krachten te bundelen wil PostNL op de krimpende postmarkt toch winstgevend post kunnen blijven bezorgen.

Omdat er minder post is, krijgen postbezorgers soms grotere wijken, aldus het FD. Ook zouden ze langere afstanden moeten afleggen van de depots waar ze hun post krijgen naar de wijken om de post te bezorgen.

Lees ook: 'Leg maar onder de carport': PostNL gaat pakjes rondom huis achterlaten

Wij hebben allerlei veranderingen doorgevoerd om kosten te besparen en het postnetwerk in stand te houden, met het oog op het dalende postvolume, zegt Hoogkamer. "Tot nu toe hebben we met de OR altijd tot goede oplossingen kunnen komen. Wij vinden het heel jammer dat we om dit meningsverschil bij de Ondernemingskamer staan."

'Over spreken in cao-onderhandelingen'

De OR van de postbezorgers was niet meteen bereikbaar voor commentaar. Datzelfde geldt voor de vakbond Bond van Post Personeel (BVPP). Maadey Meuleman, bestuurder Post en Pakketten bij vakbond FNV, zegt de zaak te volgen, maar er buiten te blijven. "Eind oktober beginnen de nieuwe cao-onderhandelingen, daar zullen we zeker aandacht voor de kwestie hebben", zegt zij.

Lees ook: PostNL vindt deel zoekgeraakte examens terug, nog van 3 scholen vermist

De huidige cao loopt tot en met het eind september. Dat er niet eerder is begonnen met onderhandelingen over een nieuwe cao komt doordat er eerst nog werd onderhandeld over een sociaal planen het is niet handig om over twee zaken tegelijk te overleggen, aldus Meuleman.

Uit een recente enquête van FNV onder postbezorgers bleek dat onder andere zij meer waardering willen, hun vergoeding te laag vinden, de werkdruk te hoog vinden en hun pauze doorbetaald willen krijgen.

Hogere winst

PostNL draait prima tijdens de coronapandemie. De brutowinst steeg in het tweede kwartaal van 54 miljoen tot naar 63 miljoen euro.De pakketjes zorgen voor het grootste deel van de winst, maar bij de postbezorging in Nederland werd meer winst gemaakt: de brutowinst steeg hier van 5 miljoen euro tot 23 miljoen euro.

Zonder de de invloed van corona (er was onder andere meer post omdat de overheid vaccinatie-uitnodigingen verstuurde) bleef volgens PostNL de brutowinst in het tweede kwartaal gelijk op 11 miljoen euro.

Net binnen

Meer nieuws

Gerelateerde artikelen

Kluis aan de gevel Nooit meer naar afhaalpunt: pakketje bezorgd in eigen kluis
Slachtoffer kruideniersmentaliteit La Place: van parel in de kroon naar zorgenkind
Verzelfstandiging Jumbo-dochter Topvrouw weg bij restaurantketen La Place, naar Starbucks-uitbater
Rechtszaak Teleperformance Opstarttijd in callcenter is werktijd, luidt advies aan Hoge Raad
Postbodes eisen betere vergoeding van PostNL, rechter moet oordelen (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated:

Views: 6246

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.